Marine protective offshore coating

Met nieuwbouw aangelegenheden dient de desbetreffende installateur rekening te houden met verschillende aspecten. Niet enkel met de vereiste klimaat technische vraag maar ook met de directe omgeving en ligging. Dit alles dient ook nog eens conform de wens van de architect te behoren uitgevoerd. Zo ontving HS Climate Solutions B.V. uit Dordrecht opdracht voor het leveren van een tweetal HiSense koeltechnische installaties. De condensorbatterijen dienden te worden voorzien van Nederlands meest resistente coating maar ook de omkasting en beplating moest aan beide zijde voorzien zijn van een protectieve coating in specifieke RAL kleur. Daar de installaties pal aan de kust in bedrijf gesteld zijn (Maasvlakte II), was de zwaarste classificatie C-5 van normering ISO 12944 een vereiste van de architect. Deze C-5 classificatie specificeert de verwachte levensduur i.c.m. een toegepaste laagdikte (μm).

HS Climate Solutions vond in Conpro de partner om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en de installaties in zijn geheel te conserveren. De omkasting en beplating werd voorzien van een zogeheten “Marine protective offshore coating” met een minimaal laagdikte van 320 μm. Voor de condensorbatterijen, krambochten, bodemplaat, compressoren en overig leidingwerk werd gekozen voor PROGREEN® H2O Heavy; de in januari 2015 geïntroduceerde oppervlaktebehandeling welke geadviseerd wordt in de offshore en zware industriële gebieden. Uiteraard zijn gedurende het verwerkingsproces alle gegevens gedocumenteerd. Mede omdat de laagdikte van essentieel belang is zijn alle behandelde onderdelen uitvoerig op meerdere punten geïnspecteerd en gemeten.

Wilt u meer weten over dit project en/of over de dienstverlening van Conpro, vul dan uw gegevens in op het contactformulier.