Waterzijdig reinigen

Water als medium klinkt ‘natuurlijk’ en erg mooi, maar ook deze systemen kunnen vervuilen door sludgeafzetting en kalkvorming. Het reinigen van deze systemen is een speciale discipline binnen onze organisatie die door enkele medewerkers kan worden uitgevoerd.

Door zuurstof-rijk water en door het kalk wat in het water zit kunnen er in het systeem diverse aanslagen en/of verstoppingen plaats vinden. Deze obstakels kunnen een correct functioneren ernstig beïnvloeden en storingen gaan veroorzaken. Om bedrijfszekerheid te behouden kan conpro deze installaties met specifieke chemicaliën en pompsystemen chemisch technisch reinigen.  

Tijdens dit reiniginsproces wordt het spoelwater continue gemonitord op o.a. ijzer- en koperwaarden, alsmede pH waarde en percentage zuur in water. Dit is noodzakelijk om aantasting van de materialen op tijd te kunnen identificeren om zodoende het reinigingsproces te stoppen te neutraliseren.

De ontstane reiningsresiduen worden na de reiniging opgevangen in speciale containers en vervolgens afgevoerd en te verwerking aangeboden bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. U krijgt dan ook een afval verwerkingscertificaat van ons uitgereikt, welke u weer kunt overleggen om aan te tonen dat u heeft toegezien op de wet- en regelgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.