Voor het preventief coaten van lucht-/warmtewisselaars, beplating en omkasting gebruikt Conpro Condensor Bescherming B.V. een spuitcabine. Van de spuitcabine, welke in 2012 in bedrijf gesteld werd, is sindsdien veelvuldig gebruik gemaakt. Daar techniek nooit stil staat, was het echter noodzakelijk dat de spuitcabine up-t0-date te gebracht werd. De specifieke disciplines binnen onze organisatie in acht nemend werd voorafgaand van enige wijziging verscheidene tests uitgevoerd om dusdanig te kunnen vaststellen welke mogelijkheid het hoogste rendement behaalde.

Met behulp van firma CWN werd begin juni jongstleden de spuitcabine zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde aangepast. In de hoeken van de spuitcabine werden vier zogeheten hoekblaas-profielen gemonteerd. Om een optimaal prestatieresultaat per hoek te garanderen, werden aan deze hoekblaas-profielen vier individuele, nieuwe luchtbehandelingskasten geplaatst en gekoppeld.

Conpro is trots op het eindresultaat daar er uiteindelijk een reductie van 50% in stooktemperatuur is gerealiseerd. Onderaan de streep betekend dit een vermindering van fossiele brandstoffen en daar Conpro Condensor Bescherming BV een milieubarometerberdijf is, wordt ten alle tijden gekeken naar verbruik en uitstoot. Door het uitvoeren van aanpassingen, heeft Conpro een belangrijke stap gedaan om een nog energie vriendelijker bedrijf te zijn.