• Brandpreventie

  • Verhoging van bedrijfszekerheid

  • Reinheidscertificaat met fotorapportage

  • Uitvoering in verschoven uren mogelijk

  • Onderhoudscontract

luchtbehandeling

Vetkanalen

Menig brand in (groot)keukens ontstaat in het afzuigkanaal, die als gevolg van het gebruik van oliën en vetten inwendig vervuild zijn met vet- en stofaanslag. Door de aanwezigheid van deze vervuiling zal bij een eventuele brand de situatie sneller en intenser escaleren omdat vet, stof en andere vervuiling als brandstof werken voor de brand. Het gevolg is in veel gevallen een grote brand met ernstige gevolgen.

Reinigen verplicht?

In Nederland is de reiniging van de afzuigkanalen t.b.v. keukens (nog) niet wettelijk verplicht, maar de meeste verzekeringsmaatschappijen eisen wel “correct onderhoud” om het risico te verkleinen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan keert een verzekeraar niet uit bij brand en wordt de ondernemer nalatigheid verweten. Brand is echter niet het enige risico van vervuilde afzuigsystemen. Want wanneer zich een laag met vervuiling in de afzuigkanalen vormt, is dit een ideale broedplaats voor bacteriën en biologische besmettingen. Deze bacteriën gedijen zeer goed op o.a. vettige vervuiling.

Conpro reinigt het hele systeem!

Naast de vetkanalen reinigen de specialisten van Conpro ook de afzuigkasten of luchtbehandelingskasten. Vervuilde vetkanalen kunnen leiden tot brand maar wanneer de afzuigkast niet tijdig gereinigd wordt zal de ventilator vervuild raken met vetafzetting. Deze weerstand zal de technische levensduur van de algehele installatie verkorten. Als er gekozen is voor een luchtbehandelingskast kunnen de financiële gevolgen nog groter zijn. Zeker als deze voorzien is van een kruisstroomwisselaar. Deze zal verzadigen met vervuiling, het vet zal gedurende de rusturen stollen en hierdoor zal het rendement afnemen. Wanneer de vetlagen aanhechten kan het niet altijd meer verwijdert worden met als gevolg dat deze in verloop van tijd dichtslibt en de gehele kruisstroomwisselaar dient te worden vervangen.

De meerwaarde van Conpro

De specialisten van Conpro reinigen de gehele systemen grondig waarop na afronding van de werkzaamheden een reinheidscertificaat wordt verstrekt. Dit reinigingscertificaat kan worden aangeboden aan de verzekeringsmaatschappij in kwestie.

Kom met ons in contact!

Bent u benieuwd naar wat Conpro Condensor Bescherming BV voor uw bedrijf of klant kan betekenen? Of wilt u meer weten over onze algehele dienstverlening? Kom dan gerust met ons in contact.