Energiezuiniger

Conpro heeft in samenwerking met 4Some technisch beheer een kantoorpand in Veenendaal op verschillende manieren up to date en energie-zuiniger gemaakt. Het pand, bestaande uit drie verdiepingen, wordt voorzien van geconditioneerde lucht door één luchtbehandelingskast.

Met betrekking tot warmteterugwinning was de luchtbehandelingskast al voorzien van een warmte-terugwinwiel echter waren de ventilatoren nog wel v-snaar aangedreven.4Some gaf Conpro opdracht om deze LBK te reconditoneren en de ventilatoren te vervangen voor energiezuinige EC-ventilatoren.

EC-ventilatoren. Waarom?

Het voordeel van deze ventilatoren is dat ze onderhoudsarm, direct aangedreven en voorzien zijn van permanent magneten. Alleen het rendements-verlies van een v-snaar aandrijving kan al oplopen tot 20%.

Na een inspectie op locatie werden de correcte EC-ventilatoren geselecteerd en terugverdientijd berekend. Met de (relatieve lage) energieprijzen van begin 2022 was de beoogde terugverdientijd destijds al minder dan 5 jaar.
Na de opdracht te hebben verkregen heeft Conpro nul-drukmetingen verricht. Deze drukken gelden als richtlijn voor de nieuwe EC-ventilatoren
aan zowel toevoer- als retourzijde.

Naast de bestaande slakkenhuisventilatoren vervangen voor EC-ventilatoren heeft Conpro ook  reconditioneringswerkzaamheden uitgevoerd  aan het aanzuigkanaal en de filtersectie.

De EC-ventilatoren werden aangesloten door Conpro op de control-units waarop 4Some de aansluiting op de nieuwe PRIVA regeling verzorgde.

Luchtzijdige aanpassing

Niet onbelangrijk is ook door Conpro het inblaaskanaal aangepast. Deze zit direct gevestigd na de EC-ventilatoren. EC-ventilatoren hebben een indirecte uitblaas, exact het tegenovergestelde van de conventionele slakkenhuizen. Dit betekent dat de luchtdoorstroom in meeste gevallen
beter begeleid moet worden het luchtkanaalstelsel in. Wordt dit niet gedaan bestaat de kans dat de ventilatoren deels in hun eigen druk staan
te resoneren wat de technische levensduur kan verkorten. Daarnaast leidt dit ook gegarandeerd tot energieverlies.

Overcapaciteit

Tijdens het de bedrijfstelling heeft Conpro opnieuw luchtdrukmetingen verricht om de juiste aansturingen te kunnen bepalen. Zowel de toevoer- als retourzijde behaalde een (gewenste) overcapaciteit wat altijd handig is, mocht de verse luchtvraag door inpandige aanpassingen hoger worden in de toekomst.

Verdere verduurzaming

Naast aanpassingen aan de luchtbehandelingskast werden er door 4Some ook vier nieuwe Trane warmtepompen op het dak gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Alle aanpassingen kwamen de energiezuinigheid ten goede want het kantoorpand is nu inmiddels voorzien van Energielabel A+.

Wilt u meer weten over het retrofitten van EC-ventilatoren en wat Conpro voor u kan betekenen? Klik hier voor verduurzaming en klik hier voor reconditioneren